Monday, 11 June 2012

ദൈവത്തിന്റെ നീതി 
എല്ലാ മതങ്ങളും പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാണ്, ഈ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത മതത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവം, തന്റെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചാണ് പുരുഷന്‍ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ ദൈവങ്ങള്‍ക്കും പുരുഷ സ്വഭാവവും പുരുഷ ശബ്ദവും. ഇങ്ങനെ പുരുഷന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരും ,അവനു വേണ്ടി പക്ഷം പിടിക്കുന്നവനുമായ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് മതാധിപത്യം സ്വയം കയ്യാളി, സ്ത്രീകളെ മുഴുവന്‍ തങ്ങളുടെ കാല്‍കീഴിലാക്കി പുരുഷന്‍ ഭരണനിര്‍വഹണം നടത്തി പോരുന്നു ......ഇതത്രേ ദൈവ നീതി !!

No comments:

Post a Comment