Monday, 11 June 2012

ചാര്‍വാകന്‍ 
ആശയങ്ങളെ ആശയങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നേരിടാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം മതം പ്രസ്തുത ആശയക്കാരനെ വകവരുതുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്,ചരിത്രത്തില്‍ ഇതിനൊരുപാട് തെളിവുകള്‍ ഉണ്ട്.ഭാരതത്തിലും ഇത്തരം നിഷ്ട്ടൂര പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ബ്രാഹ്മണമതം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്,ഇത്തരത്തില്‍ ബ്രഹ്മനമാതതിനാല്‍ രക്തസാക്ഷിയായ ഒരു സ്വതന്ത്രചിന്തകനും യുക്തിച്ചിന്തകനും ആയിരുന്നു ചാര്‍വാകന്‍,BC 2441 ഇല്‍ ഇന്തുകാന്തന്റെയും സഗ്മിനിയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് ചാര്‍വാകന്‍ ജനിച്ചത്‌,ഇന്തുകാന്തന്റെയും പിതാമാഹന്റെയും ശിക്ഷണത്തില്‍ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ചാര്‍വാകന്‍ ഇരുപതു വയസിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി, പിന്നീട് തികഞ്ഞ ഭൌതിക വാദിയായ ചാര്‍വാകന്റെ ആശയങ്ങളെ നേരിടാന്‍ ബ്രാഹ്മണ മതം തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ ചുട്ടെരിക്കുക എന്നത്.ഒരു മതമായി തന്നെ വളര്‍ന്ന ചാര്‍വാകമത ആശയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നശിപ്പിക്കപെട്ടു. ഇന്ന് ചാര്‍വാകനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകള്‍ ശേഖരിക്കപെട്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാല്‍ രചിക്കപെട്ട അറിവുകളില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും പല ചാര്‍വാകന്മാര്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, രാമായണത്തിലും മനുസമൃതിയിലും മറ്റു പല ദര്‍ശങ്ങളിലും ചാര്‍വാക പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. എങ്കിലും ചില സ്വതന്ത്ര പഠനങ്ങളും ചാര്‍വാക ദര്‍ശന ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്.ദേവീ പ്രസാദ് ചതോപാദ്യായുടെ "ലോകായതം," ഡോ;രാധാകൃഷ്ണന്റെ "ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ഫിലോസഫി", നെഹ്രുവിന്റെ "ഡിസ്കവര്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ" തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം ചാര്‍വാകനെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. എന്തിനായിരുന്നു ചാര്‍വാകനെ ചുട്ടെരിച്ചത് ...?? ഇതിനുത്തരം കിട്ടണമെങ്കില്‍ ചാര്‍വാക ദര്‍ശനങ്ങളിലെ ബാക്കിയായ ചില ആശയയങ്ങള്‍ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കിയാല്‍ മതിയാകും ...... ......1..മൂന്നു വേദങ്ങളുടെ കര്‍ത്താക്കളും കോമാളികളും വന്ചകരും രാക്ഷസന്മാരും ആണ്. 2...അശ്വമേധ യന്ജത്തില്‍ രാജ്ഞിയെ കൊണ്ട് ആചരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അശ്ലീല കര്‍മങ്ങളും ഈ കോമാളികളുടെ കണ്ടു പിടുതമാണ്. 3....മരിച്ചവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നിഷ്ഫലമാണ് 4.....ഒരിക്കല്‍ ചാമ്പലായ ശരീരം പിന്നെയെങ്ങിനെ മടങ്ങിവരും. 5........സ്വര്‍ഗമെന്നോന്നില്ല മോക്ഷവും ഇല്ല പരലോകത്തില്‍ ഒരു ആത്മാവുമില്ല. 6......ചാതുര്‍ വര്‍ണ്ണ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. 7.....മൂന്നു വേദങ്ങളും ത്രിശൂലവും ശരീരത്തില്‍ ഭസ്മം പൂശലും വിജ്ഞാന ശൂന്യരുടെയും പുരുഷത്വവിഹീനരുടെയും ജീവിത മാര്‍ഗമാണ്. 8 .....ബലി മൃഗം നേരിട്ട് സ്വര്‍ഗത്തില്‍ പോകുമെങ്കില്‍ എന്ത് കൊണ്ട് സ്വന്തം പിതാവിനെ ബലി നല്‍കുന്നില്ല. 9.....ശ്രാദ്ധ മൂട്ട് വഴി മരിച്ച ആളുകള്‍ക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടുമെങ്കില്‍ സഞ്ചാരത്തിനിറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുതയക്കെണ്ടാതില്ല. 10.......ജീവന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന കാലത്തോളം മനുഷ്യന്‍ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയട്ടെ........ജനങ്ങള്‍ ഈ ആശയങ്ങളില്‍ ആകൃഷ്ട്ടരായി തങ്ങളുടെ മേധാവിത്ത്വവും ചൂഷണം ചെയ്യലും ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ചാര്‍വാകനെ ബ്രാഹ്മണ മതം ജീവനോടെ ചുട്ടെരിച്ചത്

1 comment:

  1. ചാര്‍വാകന് മരണമില്ല!!!

    ReplyDelete