Monday, 11 June 2012

മതം തെരഞ്ഞെടുക്കാം 
മതം തെരഞ്ഞെടുക്കാം ....!.വിവിധ വര്‍ണങ്ങളിലുള്ള മതങ്ങള്‍.....വ്യത്യസ്ത വര്‍ണങ്ങളാനെങ്കിലും എല്ലാം ഒരേ ഗുണവും വീര്യവുമുള്ള വിഷങ്ങള്‍ ......!!

No comments:

Post a Comment