Friday, 23 November 2012

ദീനിന്റെ വഴിയിലെ പ്രതിസന്ധികള്‍     
സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടും പുരുഷന് സ്ത്രീയോടും തോന്നുന്ന സ്വാഭാവിക ലൈംഗിക തൃഷ്ണ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു (വികല ? ) ലൈംഗിക ചോദനയാണ് സ്വവര്‍ഗ ലൈന്ഗികത. നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകള്‍ ഇത്തരം ജനിതക ഘടനാപ
രമായ കൃത്യതയില്ലായ്മയിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പലരും ധരിക്കുന്നത്, കുളിക്കുന്ന, പല്ല് തേക്കുന്ന, ശൌച്യം ചെയ്യുന്ന ശീലം പോലെ ഇതൊരു ആര്‍ജിത ശീലമായിട്ടാണ്. ( അങ്ങനെ ശീലമായിട്ടുള്ളവരും ഇല്ലയെന്നല്ല, അത്തരക്കാര്‍ മലപ്പുറത്തൊക്കെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഉണ്ട്,അത് വേറെ,) മുഖ്യമായും ഇത് ജനിതക 'വൈകല്യമാണ്'. ആര്‍ജിത ശീലം "ചികിത്സയിലൂടെ" മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്, എന്നാല്‍ ജനിതക പ്രശ്നക്കാരെ അതിനു മുതിരുന്നത് വൃഥാവിലാണ്. നമ്മള്‍ ഓരോരുത്തരും ബാഹ്യമോ ആന്തരികമോ ആയ വൈകല്ല്യങ്ങളോ ടെയാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്‌, വൈകല്ല്യമില്ലാതെ ജനിക്കാതവരായി ആരും ഇല്ല, എത്രയോ പേര്‍ ബുദ്ധി വികാസമില്ലാതെ, ഒട്ടിസതോടെ, ഇടം കയ്യന്മാരും ഹിജടകലുമായി എല്ലാം ജനിക്കുന്നു. അത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു "വൈകല്ല്യം" ( വൈകല്ല്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതില്‍ അത്തരക്കാര്‍ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ ) തന്നെയാണ് സ്വവര്‍ഗ ലൈംഗിക ചിന്തയും.
യാഥാസ്ഥിക സമൂഹങ്ങലോന്നും ഇത്തരം വാസനക്കാരെ അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് മതവിരുദ്ധമായ ഒരു നീച കൃത്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, മത സദാചാര- ധാര്‍മിക ഉചിഷ്ട്ടങ്ങളില്‍ കെട്ടിപടുത്ത സമൂഹങ്ങളും ഇത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനേകായിരങ്ങള്‍ ഈ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ കൃത്രിമ സദാചാര ധാര്‍മിക ചട്ടകൂടിനു വിധേയരായി, തങ്ങളുടെ ലൈന്ഗികത അടിച്ചമര്‍ത്തി ജീവിച്ചു വരുന്നു.
നിരന്തര പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളില്‍ ഇത്തരക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ തലം ദര്‍ശിക്കുകയും പല രാജ്യങ്ങളും അത്തരക്കാര്‍ക്കു അവരുടെ ലൈന്ഗികത പങ്കുവെക്കാനും അവര്‍ക്ക് പരസ്പ്പരം ഇണകളാകാനുമുളള നിയമപരമായ അംഗീകാരം നല്‍കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇതൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്, വിശപ്പ്‌,ദാഹം,കാമം മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ശാരീരിക ആവശ്യമാണെങ്കില്‍, തീര്‍ച്ചയായും സ്വാഭാവിക ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പോലെ ഇവര്‍ക്കും ഈ അടിസ്ഥാന ആവശ്യ ലഭ്യത നിഷേധിക്കാനാവില്ല, അതു കൊണ്ട് തന്നെ നീതിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും തുല്ല്യ വിതരണത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന, അതിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മാനവികവാദികളായ യുക്തിവാദികളും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരും ഈ നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ ശക്തമായി നിലപാടെടുക്കുന്നു, എന്നാല്‍ മതസമൂഹം യുക്തിവാദികളെയും മറ്റും ഈ നിലപാടിന്റെ പേരില്‍ ലൈംഗിക ജീര്‍ണതക്ക് വേണ്ടി നില കൊള്ളുന്നവര്‍ എന്നാക്ഷേപിച്ചു കൂവിയാര്‍ക്കാനാണ് താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നത്, എന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നന്നായറിയാം ഇത് മതങ്ങളിലെ മന്ദബുദ്ധി ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ വിലക്കുകളും ശിക്ഷകളും ഏര്‍പ്പെടുത്തി തടയിടാനാവില്ല എന്ന്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ നീതിക്കും ന്യായത്തിനും മനുഷ്യത്വത്തിനും വേണ്ടി നില കൊള്ളുന്നതിന്റെ പേരില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞങ്ങളെ എന്തും വിളിക്കാം ....

No comments:

Post a Comment